Op 15 april sloten de scholen voor voortgezet onderwijs hun poorten. Op 2 juni gingen de poorten weer open. Koning Corona stond het toe.

Is de achterstand nog wel bij te werken, vroegen verontruste docenten zich af of moeten we deze leerlingen definitief afschrijven als de zoveelste Lost Generation.

Wie schetst echter ieders verbazing toen de eerste ervaringen naar buiten kwamen. Er was geen achterstand. Sterker: uit de gegevens van de onderwijsinspectie bleek dat veel leerlingen voorliepen op het jaarprogramma en in enkele regio’s (Noord-Groningen, Drenthe, Midden-Limburg) hadden leerlingen zelfs de leerstof van het volgende jaar al verwerkt.

Carel Peeters, onderwijskundige aan de UvA, is niet verbaasd: ‘Dit komt overeen met de bevindingen uit mijn proefschrift. Bij het zelfstandig thuis-leren staan leerlingen in rechtstreeks contact met de leerstof. Er is geen intermediair in de vorm van een docent. De relatie is 1 op 1, leerstof-leerling. Voor doelgerichte Leerlingen – en dat zijn de meeste – is de docent een hinderlijke sta-in-de-weg die afleidt en veel verwarring veroorzaakt. Hij of zij zorgt misschien voor wat gezelligheid in de klas of maakt grapjes, maar op het leerproces heeft dat geen positieve invloed, in tegendeel: het vermindert de taakgerichtheid bij leerlingen. Dit inzicht bepaalt de inrichting van ons onderwijs in het na-Corona-tijdperk’, aldus Carel Peeters.

Ook Minister Slob van Onderwijs heeft inmiddels kennisgenomen van de ervaringen en is geschokt: ‘Het is nog te vroeg om harde uitspraken te doen, ik wil eerst alle cijfers zien, maar ik kan u zeggen dat we op de achtergrond al bezig zijn met een landelijk omscholingsplan voor overbodige docenten. Gelukkig zijn er sectoren waar men staat te springen om deze mensen. U kunt denken aan de inzet als Boa of pedagogisch medewerker in penitentiaire inrichtingen en in de private sector is er grote vraag naar verkeersregelaars. Via verkorte leertrajecten zorgen we voor een soepele instroom met aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden.’

De onderwijsbond AOb wilde nog niet reageren.